TIRU, projektowanie - budowa - eksploatacja zakładów odzysku odpadów

Francuskie przedsiębiorstwo działające w Polsce, w Gdańsku, w Wielkiej Brytanii oraz w Kanadzie, specjalizujące się w przekształcaniu odpadów komunalnych w energię i w surowce.

TO JUŻ PEWNE. GDAŃSK BUDUJE NOWOCZESNĄ SPALARNIĘ ODPADÓW

Miasto Gdańsk wieńczy wieloletnie starania by urzeczywistnić plan zbudowania nowoczesnej, ekologicznej spalarni odpadów pod nazwą Port Czystej Energii. Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą i operatorem instalacji, włosko-francuskim konsorcjum oznacza rozpoczęcie prac projektowych i przygotowań do budowy, która ma zakończyć się w 2021 r.

Produkcja energii

TIRU przekształca odpady komunalne w ciepło i energię elektryczną dzięki odzyskiwaniu energii powstałej w wyniku ich spalania.

Produkcja biogazu i kompostu

TIRU przekształca odpady komunalne w kompost i gaz dzięki procesowi metanizacji.