Nasza ekspertyza : odzysk odpadów

TIRU dysponuje szeroką gamą innowacyjnych rozwiązań opartych na projektowaniu, budowie i eksploatacji jednostek przekształcania i odzysku odpadów komunalnych.

TIRU, innowacyjny podmiot na rynku odpadów komunalnych

TIRU, obecny w 37 zakładach usytuowanych we Francji, Kanadzie i Wielkiej Brytanii, kieruje ofertę do samorządów, departamentalnych i gminnych związków branżowych oraz administracji. Podmiotom tym proponuje dedykowane i kompletne rozwiązania odpowiadające ekonomicznym i ekologicznym wyzwaniom gospodarki odpadami.

Odpady komunalne, źródło energii odnawialnej

TIRU zapewnia kompleksowy proces transformacji energetycznej i gospodarki obiegu zamkniętego w wyniku 3 dodatkowych obszarów działania:

TIRU Chagny, Ecocea, zakład odzysku energetycznego, biometanizacji, instalacja przetwarzania biogazu. ©Moore Michael
Centrum sortowania poprzez metanizację i kompostowanie w Chagny. Laboratorium, w którym są wykonywane badania odpadów na wejściu i na wyjściu, jak również zaawansowanie trzech etapów metanizacji (rury fermentacyjne, reaktory, kompost) ©Guerrin Olivier
TIRU Dunkierka – centrum odzysku organicznego: kompost z odpadów organicznych, odzysk surowców, odpady zielone. ©Dias Jean-Lionel
Kotłownia na drewno w Villefranche-sur-Saône uzupełnia ciepło wyprodukowane dzięki spalaniu odpadów ciepłem z drewna, w taki sposób pokrywając całość zapotrzebowania na energię miejskiej sieci ciepłowniczej.©Guerrin Olivier
L'Écoserre – Eko Szklarnia des Grands Lacs, w której na 10 hektarach uprawiane są pomidory, jest ogrzewana dzięki parze wodnej pochodzącej z zakładu odzysku energetycznego w Pontenx les Forges. ©Vicente Gunther
Zakład w Pontenx-les-Forges jest jednym z 8 zakładów TIRU wyposażonym w rusztowy piec oscylacyjny – technologię opatentowaną przez TIRU i zainstalowaną w kilkunastu innych zakładach spalania odpadów. TIRU jest jedynym francuskim konstruktorem pieca oscylacyjnego. ©Grzeskowiak JL
TIRU Hénin Beaumont, panele słoneczne na dachu zakładu ©Vautrin Laurent
TIRU Hénin Beaumont, panele słoneczne na dachu zakładu ©Vautrin Laurent
Zakład odzysku energetycznego w Saint-Barthélemy dostarcza parę do fabryki odsalania wody morskiej, która znajduje się na wyspie, i w taki sposób wspomaga produkcję części wody pitnej. ©Salomon Henri
Od prawie 30 lat TIRU zajmuje się eksploatacją zakładu odzysku energetycznego w Pontivy i bierze udział w produkcji produktów mlecznych, dostarczając parę wodną sąsiednim zakładom przemysłowym. ©Sittommi
TIRU Calce, centrum sortowania i odzysku odpadów. Przenośniki z odpadami pochodzącymi z selektywnej zbiórki kierowane do sortowania ręcznego. ©Murat GuillaumeTIRU, zakład w Isséane, zakład odzysku energetycznego odpadów. Fosa na żużle. ©Dias Jean-Lionel
TIRU Hénin Beaumont, hala sortowni materiału na wyjściu z rur fermentacyjnych w celu oddzielenia zanieczyszczeń (złom, tworzywa sztuczne, szkło…) od frakcji zdolnej do fermentacji. ©Vautrin Laurent
TIRU Hénin Beaumont, technolog ds. ruchu urządzeń do produkcji biometanu. ©Vautrin Laurent